Aktuálne voľné pracovné pozície

Aktuálne voľné pracovné pozície

Atuálne hľadáme kolegov na tieto pozície:

– Učiteľ /ka hry na klavíri aj s povinnosťou korepetície
– Učiteľ /ka tanečného odboru
– Učiteľ /ka hudobnej náuky
– Učiteľ /ka hry na keyboard
– Učiteľ /ka literárno – dramatického odboru
– Učiteľ /ka hry na gitaru

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie podľa Zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky
Úväzok : možnosť čiastočného úväzku
Požadované doklady:
– žiadosť
– životopis
– fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť môžete zaslať tiež mailom : skola@zuscígera.sk
Informácie na tel. čísle 052/452-3023, 0907 882 249