Dôležité oznamy
Vyučovanie 20.6.2024 na ZUŠ sa ruší.
Vyučovanie 20.6.2024 na ZUŠ Antona Cígera z dôvodu riaditeľského voľna nebude.
NONSENS POZÝVA NA KONCERT DO KEŽMARKU
👨 NONSENS POZÝVA NA KONCERT DO KEŽMARKU Úspešná školská kapela Nonsens, ktorá žne úspechy na súťažiach, vystúpi pred domácim publikom. Mladí hudobníci v triede pedagóga Petra...
Záverečný koncert žiakov hudobného odboru 18.6.2020
Pozvánka na záverečný koncert žiakov hudobného odboru...
Ocenenie v sútaži
Žiak, Lukáš Lacko, získal zlaté pásmo na 8.ročníku akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v Snine. Žiak, Jakub Sochuliak, získal strieborné pásmo a Marián Jurgovian,...
Prijímacie skúšky do ZUŠ Antona Cígera 5-6-7.6.2024
Milí rodičia, ďakujeme a zároveň si veľmi ceníme Váš záujem, keď ste sa rozhodli prísť so svojimi deťmi na prijímacie skúšky do ZUŠ Antona Cígera, na nasledujúci školský rok...
Hudobný odbor
Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu o víťazstvo nad zlom. Od prvých krokov – tak dôležitých pre prebudenie túžby po poznaní – od najjednoduchších skladbičiek až po náročné diela, od sólovej hry na nástroji až po diela písané pre súbor, komornú hru alebo...
Tanečný odbor
Tanec je pieseň tela. O tento krásny umelecký prejav má záujem množstvo detí. Pedagógovia sa venujú výučbe tanca v najrozmanitejších žánroch. Na základnej umeleckej škole sa vyučuje klasický, ľudový, moderný, scénický tanec, ako aj disco a hip hop. Prípravné štúdium je určené pre deti vo veku od 5 rokov....
Literárno-dramatický a Audiovizuálny odbor
Literárno-dramatický odbor Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

ŠKOLA DNES

ŠKOLA DNES ZUŠ Antona Cígera realizuje vyučovanie hry na hudobné nástroje, výtvarné techniky a predmety literárno – dramatického odboru. Realizuje aj vyučovanie v tanečnom odbore, tanečnú prípravu. Vyučovanie hudobného odboru prebieha individuálne , okrem vyučovania hudobnej náuky. Naopak vo výtvarnom, dramatickom a tanečnom odbore pracujú deti v skupinách. Do prípravných...