Dôležité oznamy
ZAČIATOK ŠK. ROKA A POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI
Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia ZUŠ Začiatok šk. roka začína od 10 hod. dňa 2.septembra v jednotlivých triedach. Zoznamy prijatých žiakov budú na prízemí budovy Hviezdoslavova...
HĽADÁ SA UČITEĽKA TANEČNÉHO ODBORU
HĽADÁ SA UČITEĽKA TANEČNÉHO ODBORU NA ZÁSTUP (POČAS MATERSKEJ DOVOLENKY) OD 1.9. Viac info : viď plagát žiadosti zasielať:...
ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠK. ROK 2021/2022
Zápis žiakov na šk.rok 2021/2022 bude v dňoch 24.6.2021 / štvrtok / od 13,00 do 17,00 25.6.2021 / piatok / od 9,00 do 12,00 od 13,00 do 17,00 28.6.2020 / pondelok / od 13,00 do 17,00...
POZVÁNKA NA ABSOLVENTSKÝ KONCERT A DIVADLENIE
Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia ZUŠ Antona Cígera. Srdečne Vás pozývame na ABSOLVENTSKÝ KONCERT a DIVADLENIE našich žiakov. Tešíme sa na...
Hudobný odbor
V dnešnej dobe je pani učiteľka/pán učiteľ v základnej umeleckej škole prvým sprievodcom dieťaťa vo svete zvukov, tónov, vo svete hudby. Ak vstúpite do ktorejkoľvek triedy, stanete sa svedkom hľadania a tvorby. Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu...
Tanečný odbor
Tanec je pieseň tela. O tento krásny umelecký prejav má záujem množstvo detí. Pedagógovia sa venujú výučbe tanca v najrozmanitejších žánroch. Na základnej umeleckej škole sa vyučuje klasický, ľudový, moderný, scénický tanec, ako aj disco a hip hop. Prípravné štúdium je určené pre deti vo veku od 5 rokov....
Literárno-dramatický a Audiovizuálny odbor
Literárno-dramatický odbor Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

ZUŠ Antona Cígera vyhlasuje ONLINE SÚŤAŽ pre žiakov školy

ZUŠ Antona Cígera vyhlasuje ONLINE SÚŤAŽ pre žiakov školy: Nakresli, zatancuj, zahraj, zaspievaj, zarecituj a ukáž svoj talent. „všetko to čo sa udialo počas dištančného vzdelávania“   Hotové práce nám posielajte v podobe videí, nahrávok, foto na mail svojho učiteľa, alebo na mail školy : skola@zuscigera.sk najneskôr do 11.12.2020. žiaci LDO a AUDIO prosíme posielajte...

Hudba v Liptovskom Jáne

Djembe, zvončeky, tamburíny, triangle, rumbagule, ozvučné drievka, kalimba, kantela, guiro, zylofóny, zvonkohra…nástroje s podmanivými zvukmi zneli v rukách detí a mladých ľudí s Downovým syndrómom každý deň v týždni od 17.8. do 21.8. na Letnom pobyte v Liptovskom Jáne. Pobytu sa aktívne zúčastnila a aj na slávnostnom koncerte účinkovala žiačka našej školy Sárka...