Dôležité oznamy
Otvorenie šk. roka 2020/2021
Otvorenie šk. roka 2020/2021 bude dňa 2.9.2020 /streda/  od 10,00 v triedach , kde sú žiaci zadelení u svojich tr. učiteľov . Vyučovanie orchestra  bude vždy v piatok o 15,00...
Vyhlásenie pri nástupe žiaka
Vyhlásenie pri nástupe žiaka – stiahnuť tu.
ZÁPIS do ZUŠ A.Cígera na šk.rok 2020/21
27.8.2020 / štvrtok / od 13,00 do 17,00 28.8.2020  / piatok /  od 10,00 do 12,00     od 13,00  do 17,00 31.8.2020  / pondelok /  od 13,00  do 17,00   Miesto konania zápisu:...
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
V zmysle §84 Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,...
Oznam: Klasifikácia absolventov v šk. roku 2019/2020
Na základe rozhodnutia ministra školstva podľa § 150 ods.8 a § 161 k zákona č.245/2008 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie,...
Hudobný odbor
V dnešnej dobe je pani učiteľka/pán učiteľ v základnej umeleckej škole prvým sprievodcom dieťaťa vo svete zvukov, tónov, vo svete hudby. Ak vstúpite do ktorejkoľvek triedy, stanete sa svedkom hľadania a tvorby. Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu...
Tanečný odbor
budova : ZŠ Grundschule Pedagóg : – Ľudmila VDOVJAKOVÁ
Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore vychádza z metód tvorivej...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

Pozvánka

Pozývame rodičov na plenárnu schôdzu OZ Klub priateľov umenia / bývalé rodičovské združenie/, dňa 16.9.2020 o 15,30 hod. v koncertnej sále školy, ul.Hviezdoslavova 12, Kežmarok. Súčasťou programu bude aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri ZUŠ A.Cígera.

Hudba v Liptovskom Jáne

Djembe, zvončeky, tamburíny, triangle, rumbagule, ozvučné drievka, kalimba, kantela, guiro, zylofóny, zvonkohra…nástroje s podmanivými zvukmi zneli v rukách detí a mladých ľudí s Downovým syndrómom každý deň v týždni od 17.8. do 21.8. na Letnom pobyte v Liptovskom Jáne. Pobytu sa aktívne zúčastnila a aj na slávnostnom koncerte účinkovala žiačka našej školy Sárka...

Výstava absolventov

Pozvánka na koncert

...

Pozvánka na jarné muzicírovanie