Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj s alternatívnymi a menej známymi technikami. Našou snahou je vychovať tvorivé osobnosti schopné využiť všetko čo sa naučili na VO, aj v bežnom živote. Vychovali a pripravili sme mnoho žiakov na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, ktorí dnes študujú na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku.

Zúčastňujeme sa regionálnych, celoslovenských, aj medzinárodných súťaží, kde sme získali mnoho ocenení.

Pracujeme v troch výtvarných ateliéroch na Kostolnom námestí, každý šk. rok ukončíme školskou a absolventskou výstavou vo výstavných  priestoroch Barónky.

Pedagógovia :

pracovisko: Kostolné námestie
– Gabriela  KORNAJOVÁ

– Jana  VAKSMUNDSKÁ

– Pavel VAŠKO

pracovisko: Petržalská 21
– Jana KUČKOVSKÁ

– Jana GÁLLIKOVÁ

– Rita LORENCOVIČOVÁ

 

ÚSPECHY VÝTVARNÉHO ODBORU

Práce našich malých výtvarníkov sú oceňované aj na medzinárodných súťažiach.
Tu sú najvýznamnejšie z nich

2021


XXII. Medzinárodná detská výtvarná súťaž grafickej tvorby v Poľskej Toruni 2021,

na tejto najväčšej grafickej súťaži v Európe získali naši výtvarníci medaily Zoe Molčany a Jakub Paciga
Diplom:  Katarína Horná, Fabian Scherfel, Viktória Semaňáková, Nina Smoleňová, Ella Trembová, Vanesa Brutovská, Maximilian Hutnik, Tamara Kroliková, Nina Pacanovská, Michaela Plsiková, Jessika Duranová

 

Jakub _Paciga8_Zoe_Molcany_8

 


11. ročník Karpatské bienále grafiky je medzinárodná súťaž pre detí a mládež

Naša škola sa zapojila do tejto medzinárodnej výtvarne súťaže, ktorá je jedinečným spojovacím mostom mladých z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Slovenska, ktorých sny, predstavy a fantázia sú zhmotnené prostredníctvom výtvarného prejavu. Vo svojej kategórií 6-8 boli pozvaní do Poľska, kde si prevzala hlavnú cenu: Daniela Andrušková

čestné uznanie : Dominik Pajonko

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!

Danielka_Andruskova