Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj s alternatívnymi a menej známymi technikami. Našou snahou je vychovať tvorivé osobnosti schopné využiť všetko čo sa naučili na VO, aj v bežnom živote. Vychovali a pripravili sme mnoho žiakov na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, ktorí dnes študujú na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku.

Zúčastňujeme sa regionálnych, celoslovenských, aj medzinárodných súťaží, kde sme získali mnoho ocenení.

Pracujeme v troch výtvarných ateliéroch na Kostolnom námestí, každý šk. rok ukončíme školskou a absolventskou výstavou vo výstavných  priestoroch Barónky.

Pedagógovia :

pracovisko: Kostolné námestie
– Jana VAKSMUNDSKÁ

– Mgr. art Pavel VAŠKO

– MgA. Alexandrina YORDANOVÁ

pracovisko: Petržalská 21
– Jana KUČKOVSKÁ

– Mgr. Jana GALLIKOVÁ

– Mgr. Rita DERCO