Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj s alternatívnymi a menej známymi technikami. Našou snahou je vychovať tvorivé osobnosti schopné využiť všetko čo sa naučili na VO, aj v bežnom živote. Vychovali a pripravili sme mnoho žiakov na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, ktorí dnes študujú na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku.

Zúčastňujeme sa regionálnych, celoslovenských, aj medzinárodných súťaží, kde sme získali mnoho ocenení.

Pracujeme v troch výtvarných ateliéroch na Kostolnom námestí, každý šk. rok ukončíme školskou a absolventskou výstavou vo výstavných  priestoroch Barónky.

Pedagógovia :

budova : ZUŠ A.Cígera Kostolné námestie

– Gabriela  KORNAJOVÁ

– Jana  VAKSMUNDSKÁ

– Eliška  BEDNÁROVÁ

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR rušíme tohtoročnú celoslovenskú súťaž „Mladý violončelista Slovenska 2020“ v pôvodnom termíne 3.a 4 . 4. 2020 . Budeme hľadať vhodný termín podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ by sa súťaž zrušila celkom, tak už uhradené štartovné bude v plnej výške vrátené späť na účet.

Taktiež oznamujeme: Škola je na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu od piatka 13.3.2020 na 14 dní zatvorená, nebude prebiehať vyučovanie.
close