Kontakt

Základná umelecká škola Antona Cígera v Kežmarku
Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok

Budova ZUŠ Hviezdoslavova 12
052 4523023 , zus.kk@stonline.sk

budova ZUŠ Kostolné námestie 15
052 4523027, zus,kk2@centrum.sk

Riaditeľ
Ján Levocký

Zástupca riaditeľa
Mgr. Marianna Šlosárová

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR rušíme tohtoročnú celoslovenskú súťaž „Mladý violončelista Slovenska 2020“ v pôvodnom termíne 3.a 4 . 4. 2020 . Budeme hľadať vhodný termín podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ by sa súťaž zrušila celkom, tak už uhradené štartovné bude v plnej výške vrátené späť na účet.

Taktiež oznamujeme: Škola je na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu od piatka 13.3.2020 na 14 dní zatvorená, nebude prebiehať vyučovanie.
close