Kontakt

Základná umelecká škola Antona Cígera v Kežmarku
Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok

Budova ZUŠ Hviezdoslavova 12
052 4523023 , zus.kk@stonline.sk

budova ZUŠ Kostolné námestie 15
052 4523027, zus,kk2@centrum.sk

Riaditeľ
Ján Levocký

Zástupca riaditeľa
Mgr. Marianna Šlosárová