Tanečný odbor

Tanečný odbor

Tanec je pieseň tela. O tento krásny umelecký prejav má záujem množstvo detí.

Pedagógovia sa venujú výučbe tanca v najrozmanitejších žánroch. Na základnej umeleckej škole sa vyučuje klasický, ľudový, moderný, scénický tanec, ako aj disco a hip hop.

Prípravné štúdium je určené pre deti vo veku od 5 rokov. Vyučovanie je zamerané na rozvoj základných hudobno-pohybových schopností.

Základné štúdium je rozdelené na dve časti a trvá 8 rokov. Počas tohto štúdia sa žiaci oboznamujú a zdokonaľujú v povinných predmetoch a to v klasickom, ľudovom, jazzovom a modernom tanci. Podľa záujmu a talentu sa žiaci orientujú viac na ľudový alebo moderný štýl tanca.
Žiaci tanečného odboru sa úspešne zúčastňujú mnohých tanečných súťaží a festivalov. Reprezentujú tak nielen základnú umeleckú školu ale aj mesto Kežmarok. Medzi najúspešnejšie výsledky patril postup na Majstrovstvá Európy, účasť v semifinále v show Česko-Slovensko má talent. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj každoročné celoslovenské postupové súťaže, na ktorých obsadzujú naši úspešní žiaci popredné miesta.
Tanečníci zo ZUŠ A. Cígera sú výnimoční svojimi nápaditými choreografiami, kostýmami, hudbou a skvelou náladou.
Tešíme sa na každého, kto sa chce stať súčasťou našej tanečnej rodiny.

Pedagógovia:
Mgr. Monika Svocaková – tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec /Maguráčik/
Bc. Daniela Pechová – tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, ľudový tanec, jazzový tanec, moderný tanec a show dance
Bc. Simona Mlynarczyk – tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, ľudový tanec, jazzový tanec, moderný tanec a show dance
Dis. Art. Henrieta Skokanová – tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, ľudový tanec, jazzový tanec, moderný tanec a show dance
Dominika Bartková – tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, ľudový tanec, jazzový tanec, moderný tanec a show dance
Ľudmila Vdovjaková – tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec / Goralík /

Pracoviská:
ZŠ Dr. Daniela Fischera
ZŠ sv. Kríža
ZŠ Grundschule
ZŠ Nižná Brána