Currently Browsing: DOLEŽITÉ OZNAMY

POZVÁNKA – Benefičný koncert ,,Deti deťom” pre Sofiu

...

Darovanie 2% dane KLUBU PRIATEĽOV UMENIA ZUŠ A. CÍGERA ZA ROK 2022

Milí rodičia a priatelia ZUŠ Antona Cígera Budeme Vám veľmi vďační, keď aj v tomto školskom roku podporíte naše občianske združenie Klub priateľov umenia – ZUŠ A. Cígera finančným darom, alebo 2% z dane.Tlačivá o poukázaní zaplatenej dane si stiahnite pod obrázkom. DAŇOVÉ PRIZNANIE JE POTREBNÉ PODAŤ...

UPOZORNENIE-zmena školného

Mesto Kežmarok vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov, alebo nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré platí aj pre ZUŠ. Viac info na:...

ADVENTNÉ KONCERTY V KEŽMARKU – vstupné dobrovoľné

TERMÍNY KONCERTOV: -27.11.2022 -4.12.2022 -11.12.2022 -18.12.2022 – Viac informácií o mieste a čase zistíte kliknutím na plagát...

VZDELÁVACIE POUKAZY – šk. r. 2022/2023

Vážení rodičia, aj v tomto šk. roku môžete využiť vzdelávacie poukazy, ktoré je potrebné odovzdať do 23.9.2023. Hodnota VZDELAVACIEHO POUKAZU je 30 eur a bude odpočítaná zo sumy školného. Viac informácií o VZDELÁVACOM POUKAZE nájdete na tejto stránke kliknutím...

ZAČIATOK ŠK. ROKA A POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia ZUŠ Začiatok šk. roka začína od 10 hod. dňa 5.septembra v jednotlivých triedach. – Ostatné informácie dostanú žiaci u svojich triednych učiteľov. -POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI na prvé vyučovanie je potrebné doniesť potvrdenie o bezpríznakovosti. STIAHNUŤ...

« Predošlé príspevky