Currently Browsing: dolezite oznamy

Oznam: Klasifikácia absolventov v šk. roku 2019/2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva podľa § 150 ods.8 a § 161 k zákona č.245/2008 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky  takto: V šk. roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška...

Prijímacie skúšky na šk.rok 2020/2021

Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku ,ktorá je prístupná na web stránke školy a odošlú ju do informačného systému školy. Prijímacie skúšky – termín bude zverejnený  podľa pokynov MŠVVaŠ SR najneskôr do 14.augusta 2020 .Pokiaľ budú uvedené kontaktné údaje na rodičov / mail, telefón/, tak im termín pošleme....

Učíme na diaľku

Učíme na ďiaľku karanténa 2020

Koncepčný zámer rozvoja Základnej umeleckej školy školy Antona Cígera

Koncepčný zámer rozvoja Základnej umeleckej školy školy Antona Cígera

Ako poukázať 2 % z dane – OZ KLUB PRIATEĽOV UMENIA

Vyplniť tlačivo vyhlásenia na poukázanie 2 % – tlačivá vo formáte PDF nájdete tu, alebo u triednych učiteľov Vyplnené tlačivo odniesť: a) osobne na daňový úrad aj s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako...

Mladý violončelista Slovenska 2020

15. ročník v dňoch 3.4. – 4. 2020 Súťaž je určená žiakom ZUŠ na Slovensku. Súťaží sa v šiestich kategóriách, podľa ročníkov a stupňov ZUŠ , a v komornej hre. Štatút, prihláška,...

« Predošlé príspevky

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR rušíme tohtoročnú celoslovenskú súťaž „Mladý violončelista Slovenska 2020“ v pôvodnom termíne 3.a 4 . 4. 2020 . Budeme hľadať vhodný termín podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ by sa súťaž zrušila celkom, tak už uhradené štartovné bude v plnej výške vrátené späť na účet.

Taktiež oznamujeme: Škola je na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu od piatka 13.3.2020 na 14 dní zatvorená, nebude prebiehať vyučovanie.
close