Currently Browsing: DOLEŽITÉ OZNAMY

informácia k začiatku šk. roka 2023/2024

Milí žiaci a rodičia, už o týždeň, aj na ZUŠ Antona Cígera začína nový školský rok 2023/2024, preto by sme Vás radi informovali o aktualitách: – ÚVODNÉ STRETNUTIE so svojimi triednymi učiteľmi v triedach sa uskutoční 4.9.2023 (pondelok) od 10:00 hod. Žiaci si môžu so sebou priniesť rozvrh zo ZŠ...

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ANTONA CÍGERA šk. rok 2023/2024

Základná Umelecká Škola Antona Cígera dáva do pozornosti zápis detí do nasledovných odborov: 1. Hudobný odbor, 2. Literárno-dramatický odbor, 3. Audio-vizuálny odbor, 5. Tanečný odbor, 6. Výtvarný odbor Kedy: 26. – 28. júna 2023. VIAC INFORMÁCIÍ A DETAILY O MIESTACH ZÁPISOV NÁJDETE V PRILOŽENOM LETÁKU...

16-17.6 – pozvánka na DIVADLENIE

program zobrazite kliknutim SEM program zobrazite kliknutim...

8.6.2023 – Pozvánka na výstavu prác absolventov a žiakov ZUŠ Antona Cígera.

Srdečne Vás pozývame na výstavu prác absolventov a žiakov ZUŠ Antona Cígera.Zahájenie výstavy dňa 8.6.2023. Výstava potrvá do...

10.5.2023 – pozvánka na koncert žiakov školy ku Dňu Matiek

...

21.5.2023-POZVÁNKA NA KONCERT V ARTIKULÁRNOM KOSTOLE V KEŽMARKU

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov akordeónu vypočuť si známe aj menej známe melódie v podaní dvoch mladých akordeonistov, poslucháčov Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Tešíme sa na...

« Predošlé príspevky