Currently Browsing: dolezite oznamy

Otvorenie šk. roka 2020/2021

Otvorenie šk. roka 2020/2021 bude dňa 2.9.2020 /streda/  od 10,00 v triedach , kde sú žiaci zadelení u svojich tr. učiteľov . Vyučovanie orchestra  bude vždy v piatok o 15,00 v koncertnej sále, vyučovanie spevácky zbor bude vždy v stredu o 15,00 v koncertnej  sále...

Vyhlásenie pri nástupe žiaka

Vyhlásenie pri nástupe žiaka – stiahnuť tu.

ZÁPIS do ZUŠ A.Cígera na šk.rok 2020/21

27.8.2020 / štvrtok / od 13,00 do 17,00 28.8.2020  / piatok /  od 10,00 do 12,00     od 13,00  do 17,00 31.8.2020  / pondelok /  od 13,00  do 17,00   Miesto konania zápisu: Hudobný odbor  – Hlavná budova , Hviezdoslavova 12 Výtvarný odbor , Literárno-dramatický , Audiovizuálny odbor – ...

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84 Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických...

Oznam: Klasifikácia absolventov v šk. roku 2019/2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva podľa § 150 ods.8 a § 161 k zákona č.245/2008 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky  takto: V šk. roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška...

Prijímacie skúšky na šk.rok 2020/2021

Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku ,ktorá je prístupná na web stránke školy a odošlú ju do informačného systému školy. Prijímacie skúšky – termín bude zverejnený  podľa pokynov MŠVVaŠ SR najneskôr do 14.augusta 2020 .Pokiaľ budú uvedené kontaktné údaje na rodičov / mail, telefón/, tak im termín pošleme....

« Predošlé príspevky