OZ  KLUB  PRIATEĽOV  UMENIA

Všetkým, čo prispeli v uplynulom období 2% z dane alebo štedrými finančnými darmi ĎAKUJEME.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Klub priateľov umenia- ZUŠ A. Cígera

– vzniklo 7.11.2013

– je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti

CIELE OZ KLUB PRIATEĽOV UMENIA

  • podporovať a prezentovať študijné výsledky žiakov všetkých odborov  ZUŠ
  • organizovať voľno časové aktivity a motivovať žiakov k tvorivej činnosti / workshopy, výstavy, festivaly, súťaže /
  • rozvíjať partnerské vzťahy s inými školami doma a v zahraničí / Nemecko, Poľsko,  Česká republika  /
  • podieľať sa pri organizovaní celoslovenskej súťaže „Mladý violončelista Slovenska“ a divadelného  festivalu  „ Divadlenie“
  • pripraviť motivačné umelecké pobyty pre žiakov  LDO a VO –  tvorivé dielne v prírode, zúčastnenie sa na preberaní cien žiakov aj v zahraničí, divadelné sústredenia a prehliadky
  • spolupracovať pri tvorení podmienok pre kvalitné a pestré hudobno – tvorivé vyučovanie zdravotne znevýhodnených žiakov navštevujúcich predmet Hudobná dielňa aj vďaka zážitkovému učeniu a didaktickým pomôckam
  • podporiť žiakov TO pri reprezentácii školy v rámci Slovenska na tanečných súťažiach a pri postupových nomináciách do zahraničia, ako aj pri zabezpečení profesionálnych tanečných kostýmov a rekvizít

PREDSEDNÍCTVO OZ KLUB PRIATEĽOV UMENIA

Predseda :       Mgr. Zuzana Madejová
Podpredseda : Mgr. Barbora Kaprálová
Tajomník :      Mgr. Marianna  Šlosárová
člen :    Daniela Pechová
člen :         PaedDr. Andrej Janovský