PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ANTONA CÍGERA šk. rok 2024/2025

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ANTONA CÍGERA šk. rok 2024/2025

Základná Umelecká Škola Antona Cígera dáva do pozornosti zápis detí do nasledovných odborov:
1. Hudobný odbor, 2. Literárno-dramatický odbor, 3. Audio-vizuálny odbor, 5. Tanečný odbor, 6. Výtvarný odbor

Kedy: 5.-6.-7. jún 2024.
VIAC INFORMÁCIÍ A DETAILY O MIESTACH ZÁPISOV NÁJDETE V PRILOŽENOM LETÁKU NIŽŠIE POD TEXTOM

Elektronickú prihlášku môžu rodičia poslať cez web stránku školy na www.zusantonacigera.sk

Bližšie informácie budú priebežne zverejnené na našej web stránke, v novinách Kežmarok a Kežmarskej televízii.
Kontakt :
052 – 452 3023,
skola@zuscigera.sk

Vek pri prijatí žiaka
– Hudobný odbor , Literárno – dramatický odbor 6 rokov,
– Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby od 10 rokov
– Výtvarný a tanečný odbor k 1.1.2024 musí mať 5 rokov !

plagat_A4_noviny_ZAPIS_2024_