ZAČIATOK ŠK. ROKA A POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia ZUŠ Začiatok šk. roka začína od 10 hod. dňa 2.septembra v jednotlivých triedach. Zoznamy prijatých žiakov budú na prízemí budovy Hviezdoslavova 12 na nástenke, takisto rozvrhy hodín Hudobnej náuky. – Ostatné informácie dostanú žiaci u svojich triednych učiteľov....

HĽADÁ SA UČITEĽKA TANEČNÉHO ODBORU

HĽADÁ SA UČITEĽKA TANEČNÉHO ODBORU NA ZÁSTUP (POČAS MATERSKEJ DOVOLENKY) OD 1.9. Viac info : viď plagát žiadosti zasielať:...

ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠK. ROK 2021/2022

Zápis žiakov na šk.rok 2021/2022 bude v dňoch 24.6.2021 / štvrtok / od 13,00 do 17,00 25.6.2021 / piatok / od 9,00 do 12,00 od 13,00 do 17,00 28.6.2020 / pondelok / od 13,00 do 17,00   Miesto konania zápisu: Hudobný odbor – Hlavná budova , Hviezdoslavova 12 / prízemie, trieda HN /...

POZVÁNKA NA ABSOLVENTSKÝ KONCERT A DIVADLENIE

Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia ZUŠ Antona Cígera. Srdečne Vás pozývame na ABSOLVENTSKÝ KONCERT a DIVADLENIE našich žiakov. Tešíme sa na...

Pozvánka na VÝSTAVU PRÁC ABSOLVENTOV ZUŠ

Milí rodičia,žiaci a priatelia ZUŠ Antona Cígera, srdečne vás pozývame na absolventskú výstavu našich tohtoročných absolventov, ktorá bude trvať od 3 – 24.6.2021 vo výstavnej sieni mesta Kežmarok. Tešíme sa na...

« Predošlé príspevky