POZVÁNKA – Benefičný koncert ,,Deti deťom” pre Sofiu

...

ŠKOLNÉ A POPLATKY NA ZUŠ A. CÍGERA

VZN č.5/2022 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov – v prípravnej...

Darovanie 2% dane KLUBU PRIATEĽOV UMENIA ZUŠ A. CÍGERA ZA ROK 2022

Milí rodičia a priatelia ZUŠ Antona Cígera Budeme Vám veľmi vďační, keď aj v tomto školskom roku podporíte naše občianske združenie Klub priateľov umenia – ZUŠ A. Cígera finančným darom, alebo 2% z dane.Tlačivá o poukázaní zaplatenej dane si stiahnite pod obrázkom. DAŇOVÉ PRIZNANIE JE POTREBNÉ PODAŤ...

UPOZORNENIE-zmena školného

Mesto Kežmarok vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov, alebo nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré platí aj pre ZUŠ. Viac info na:...

ADVENTNÉ KONCERTY V KEŽMARKU – vstupné dobrovoľné

TERMÍNY KONCERTOV: -27.11.2022 -4.12.2022 -11.12.2022 -18.12.2022 – Viac informácií o mieste a čase zistíte kliknutím na plagát...

« Predošlé príspevky