Vyučovanie 20.6.2024 na ZUŠ sa ruší.

Vyučovanie 20.6.2024 na ZUŠ Antona Cígera z dôvodu riaditeľského voľna nebude.

NONSENS POZÝVA NA KONCERT DO KEŽMARKU

👨 NONSENS POZÝVA NA KONCERT DO KEŽMARKU Úspešná školská kapela Nonsens, ktorá žne úspechy na súťažiach, vystúpi pred domácim publikom. Mladí hudobníci v triede pedagóga Petra Pavlička na ZUŠ Antona Cígera predstavia svoj koncertný program 27. júna 2024 (štvrtok) o 16.00 hod. na malom pódiu v centre...

Záverečný koncert žiakov hudobného odboru 18.6.2020

Pozvánka na záverečný koncert žiakov hudobného odboru...

Ocenenie v sútaži

Žiak, Lukáš Lacko, získal zlaté pásmo na 8.ročníku akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v Snine. Žiak, Jakub Sochuliak, získal strieborné pásmo a Marián Jurgovian, bronzové pásmo. Žiaci sú z triedy p.uč. Viktora Vargu, ktorý bol sám ocenený. Žiaci sa zúčastnili aj workshopu s Markétou...

Prijímacie skúšky do ZUŠ Antona Cígera 5-6-7.6.2024

Milí rodičia, ďakujeme a zároveň si veľmi ceníme Váš záujem, keď ste sa rozhodli prísť so svojimi deťmi na prijímacie skúšky do ZUŠ Antona Cígera, na nasledujúci školský rok 2024/2025. 🙂 Zoznam o prijatých žiakoch bude zverejnený a dostupný k zhliadnutiu od 20.6.2024, v hlavnej budove školy na...

« Predošlé príspevky