Ocenenie v sútaži

Ocenenie v sútaži

Žiak, Lukáš Lacko, získal zlaté pásmo na 8.ročníku akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v Snine.
Žiak, Jakub Sochuliak, získal strieborné pásmo a Marián Jurgovian, bronzové pásmo.
Žiaci sú z triedy p.uč. Viktora Vargu, ktorý bol sám ocenený.
Žiaci sa zúčastnili aj workshopu s Markétou Laštovičkovou, ktorá je hudobná skladateľka.
Gratulujeme!

HO_ocenenie