Vyučovanie 20.6.2024 na ZUŠ sa ruší.

Vyučovanie 20.6.2024 na ZUŠ sa ruší.

Vyučovanie 20.6.2024 na ZUŠ Antona Cígera z dôvodu riaditeľského voľna nebude.