Currently Browsing: Nezaradené

ŠKOLNÉ A POPLATKY NA ZUŠ A. CÍGERA

VZN č.5/2022 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov – v prípravnej...

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY Poslanie a charakter štúdia V súčasnom období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techniky a technológii, umožňujúcej aj laickej verejnosti vyrábať audiovizuálne diela v domácom prostredí, ponúka základná umelecká škola výchovno-vzdelávací program, v ktorom...

Hudba v Liptovskom Jáne

Djembe, zvončeky, tamburíny, triangle, rumbagule, ozvučné drievka, kalimba, kantela, guiro, zylofóny, zvonkohra…nástroje s podmanivými zvukmi zneli v rukách detí a mladých ľudí s Downovým syndrómom každý deň v týždni od 17.8. do 21.8. na Letnom pobyte v Liptovskom Jáne. Pobytu sa aktívne zúčastnila a...

Bc. Daniela Pechová – tanec

Vyštudovala Pedagogickú Fakultu v Ružomberku – predškolská a elementárna pedagogika, tanečné zručnosti nabobudla na SZUŠ v Liptovskom Hrádku – tanečný pedagóg (klasický tanec, kreatívny tanec, jazzový tanec, moderný tanec, show dance, open dance). Počas pôsobenia na ZUŠ dosiahla mnoho ocenení a...

Vincent Jaš – gitara, kontrabas

Je absolvent Konzervatória v Košiciach v odbore “Hra na kontrabas” a “Hra na gitare”. V ZUŠ A. Cígera pôsobí od roku 1990 ako učiteľ hry na gitaru, kontrabas a saxofón. V škole vedie komornú hru a detskú...

Pozvánka na koncert

...

« Predošlé príspevky