dôležitý oznam !

dôležitý oznam !

DÔLEŽITÝ OZNAM !

Vážení žiaci, rodičia a priatelia ZUŠ Antona Cígera,

v zmysle rozhodnutia Ministra školstva SR zo dňa 23.10.2020 s účinnosťou od 26.10. 2020 naša ZUŠ prechádza na DIŠTANČNÚ FORMU vzdelávania VO VŠETKÝCH ODBOROCH a zabezpečí online vyučovanie v období od 26.10.2020 do 27.11.2020.

Ďalšie usmernenia budeme aktualizovať. O prebiehajúcej dištančnej forme výučby Vás bude kontaktovať a informovať triedny učiteľ Vášho dieťaťa.

Nepodceňujte prípravu na vyučovanie a pracujte tak, ako by ste boli v škole. Dúfame, že sa do školy opäť vrátime 30. novembra 2020 v pondelok.

Prajeme si, aby sme sa mohli v zdraví vrátiť k prezenčnej výučbe.

-vedenie a pedagogický zbor ZUŠ A. Cígera v Kežmarku