Ľudmila Vdovjaková

– učiteľ hudobného odboru – klavír
– bližšie info bude dodané neskôr