Mladý violončelista Slovenska  –  2017

Mladý violončelista Slovenska  –  2017

7. – 8. apríla 2017

Povinné skladby

1.kategória: Milan Novák  ADGC – Medvedí tanec

2.kategória: Gregor Regeš – Chorál / VIOLONČELOVÝ MODRÁČIK  I, Musica Slovaca, Hud. fond 2013/

3.Kategória : Gregor Regeš – Smutný námorník

4.kategória : Gregor Regeš – Koník

5.kategória : Milan Novák – Stupnicová westernová etuda

6.kategória : Komorná hra – Repertoár pre 2 a viac violončiel, / nie“ zduplované“ hlasy , každý nástroj samostatný hlas /

Stiahnite si tu: Prihláška, štatút, súťažný poriadok