Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84 Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ZUŠ A. Cígera , Hviezdoslavova 12, 06001 Kežmarok zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste.

 • Názov zamestnávateľa : ZUŠ A.Cígera,  Kežmarok
 • Adresa : Hviezdoslavova 12, 06001 Kežmarok
 • Kontakt : zus.kk@stonline.sk
 • Telefón : 052- 4523023, 0905 288 611
 • Kategória zamestnanca : pedagogický zamestnanec – učiteľ  hry na akordeón
 • Kvalifikačné predpoklady : absolutórium Konzervatória alebo VŠ  v odbore
 • Kariérový stupeň : nerozhoduje
 • Požadované doklady : profesijný životopis, kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Pracovný pomer : doba neurčitá
 • Platové podmienky : príloha Zákona č.224/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkona práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zasielanie žiadostí : mailom do 31.8.2020

 

V Kežmarku 15.7.2020

 

Ján Levocký, riad. školy