Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia

Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia

Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia – Združenie rodičov pri ZUŠ A.Cígera, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2017 /streda/ o 17 hod. v koncertnej sále školy, Hviezdoslavova 12 ,/ na poschodí/. Verím ,že si nájdete čas a prídete na zasadnutie, aby ste boli informovaní , čím škola žila za uplynulý rok a Vaše podnety nám pomôžu v práci v tomto školskom roku.
Za vašu účasť vopred ďakujeme.