Prijímacie skúšky na šk.rok 2020/2021

Prijímacie skúšky na šk.rok 2020/2021

Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku ,ktorá je prístupná na web stránke školy a odošlú ju do informačného systému školy. Prijímacie skúšky – termín bude zverejnený  podľa pokynov MŠVVaŠ SR najneskôr do 14.augusta 2020 .Pokiaľ budú uvedené kontaktné údaje na rodičov / mail, telefón/, tak im termín pošleme.  Sledujte web stránku , Facebook školy, oznam v TV Kežmarok, Noviny Kežmarok.