Prijímacie skúšky na šk.rok 2020/2021

Prijímacie skúšky na šk.rok 2020/2021

Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku ,ktorá je prístupná na web stránke školy a odošlú ju do informačného systému školy. Prijímacie skúšky – termín bude zverejnený  podľa pokynov MŠVVaŠ SR najneskôr do 14.augusta 2020 .Pokiaľ budú uvedené kontaktné údaje na rodičov / mail, telefón/, tak im termín pošleme.  Sledujte web stránku , Facebook školy, oznam v TV Kežmarok, Noviny Kežmarok.

 

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR rušíme tohtoročnú celoslovenskú súťaž „Mladý violončelista Slovenska 2020“ v pôvodnom termíne 3.a 4 . 4. 2020 . Budeme hľadať vhodný termín podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ by sa súťaž zrušila celkom, tak už uhradené štartovné bude v plnej výške vrátené späť na účet.

Taktiež oznamujeme: Škola je na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu od piatka 13.3.2020 na 14 dní zatvorená, nebude prebiehať vyučovanie.
close