UPOZORNENIE-zmena školného

UPOZORNENIE-zmena školného

Mesto Kežmarok vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov, alebo nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré platí aj pre ZUŠ.
Viac info na: https://www.kezmarok.sk/vzn/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-kezmarok-c-5-2022-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-vydavkov-alebo-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-me-2/?fbclid=IwAR2WMfIWv-cxqTno2xKBedMr_e3GQcrBYno0YhvhGUzNfh-SfxDGkqmW9rg

*V princípe t.z., že sa navyšuje výška mesačného príspevku na štúdium v ZUŠ od 1.1.2023!
**Vzdelávacie poukazy platia aj naďalej.
***Z toho dôvodu Vás budú triedni učitelia v najbližšom období informovať o nových platbách a doplatku za januárovú mesačnú platbu.
Veríme, že aj napriek týmto okolnostiam, s nami zostanete a umeleckú cestu mladých hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov, divadelníkov, či redaktorov podporíte.V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ TRIEDNÝCH UČITEĽOV SVOJÍCH DETÍ

/br>
VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE V ZÁLOŽKE ,,INFORMÁCIE PRE RODIČOV”

nová čiastočná úhrada nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ od 1.1.2023
skolne_zmena