Úprava vyučovania podľa covid automatu od 8.11.2021

Úprava vyučovania podľa covid automatu od 8.11.2021

OD 8.11. 2021 SA OKRES KEŽMAROK DOSTÁVA DO ČIERNEJ FARBY.

-Individuálne vyučovanie bude prebiehať bez zmeny.

-Skupinové vyučovanie (VO-TO-LDO-AUDIO+hudobná náuka, šk.kapela, spevácky zbor a orchester) budú prebiehať dištančne, resp. po dohode s rodičmi a triednym učiteľom možnosť zvoliť individuálne prezenčné konzultácie.
O organizácii vyučovania Vás budú informovať tried. učitelia.