VZDELÁVACIE POUKAZY – šk. r. 2022/2023

VZDELÁVACIE POUKAZY – šk. r. 2022/2023

Vážení rodičia, aj v tomto šk. roku môžete využiť vzdelávacie poukazy, ktoré je potrebné odovzdať do 23.9.2023.
Hodnota VZDELAVACIEHO POUKAZU je 30 eur a bude odpočítaná zo sumy školného. Viac informácií o VZDELÁVACOM POUKAZE nájdete na tejto stránke kliknutím sem.