ZAČIATOK ŠK. ROKA A POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

ZAČIATOK ŠK. ROKA A POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia ZUŠ

Začiatok šk. roka začína od 10 hod. dňa 5.septembra v jednotlivých triedach.

– Ostatné informácie dostanú žiaci u svojich triednych učiteľov.

-POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI
na prvé vyučovanie je potrebné doniesť potvrdenie o bezpríznakovosti.

STIAHNUŤ POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI TU

tešíme sa na vás
kolektív ZUŠ Antona Cígera Kežmarok