ZAČIATOK ŠK. ROKA A POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

ZAČIATOK ŠK. ROKA A POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia ZUŠ

Začiatok šk. roka začína od 10 hod. dňa 2.septembra v jednotlivých triedach.
Zoznamy prijatých žiakov budú na prízemí budovy Hviezdoslavova 12 na nástenke, takisto rozvrhy hodín Hudobnej náuky.

– Ostatné informácie dostanú žiaci u svojich triednych učiteľov.

-POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI
na prvé vyučovanie je potrebné doniesť potvrdenie o bezpríznakovosti.

STIAHNUŤ POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI TU

tešíme sa na vás
kolektív ZUŠ Antona Cígera Kežmarok