ZÁPIS   do  ZUŠ A.Cígera na šk.rok  2020/21

ZÁPIS do ZUŠ A.Cígera na šk.rok 2020/21

  • 27.8.2020 / štvrtok / od 13,00 do 17,00
  • 28.8.2020  / piatok /  od 10,00 do 12,00     od 13,00  do 17,00
  • 31.8.2020  / pondelok /  od 13,00  do 17,00

 

Miesto konania zápisu:

  • Hudobný odbor  – Hlavná budova , Hviezdoslavova 12
  • Výtvarný odbor , Literárno-dramatický , Audiovizuálny odbor –  Kostolné nám. 15
  • Tanečný odbor – Petržalská 21

 

Elektronická prihláška na www.zusantonacigera.sk

Kontakt : 052 – 452 3023, 0907 882 249 , zus.kk@stonline.sk