ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠK. ROK 2021/2022

ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠK. ROK 2021/2022

Zápis žiakov na šk.rok 2021/2022 bude v dňoch

24.6.2021 / štvrtok / od 13,00 do 17,00

25.6.2021 / piatok / od 9,00 do 12,00 od 13,00 do 17,00

28.6.2020 / pondelok / od 13,00 do 17,00

 
Miesto konania zápisu:

Hudobný odbor – Hlavná budova , Hviezdoslavova 12 / prízemie, trieda HN /

Literárno-dramatický , Audiovizuálny odbor –Hlavná budova, Hviezdoslavova 12 / poschodie,
Konc.sála /

Výtvarný odbor – Kostolné nám. 15 / poschodie, trieda p.Kornajová /

Tanečný odbor – Petržalská 21 / malá telocvičňa, prízemie /

 
 

Elektronickú prihlášku môžu rodičia poslať cez web stránku školy na www.zusantonacigera.sk alebo priamo KLIKNUTÍM SEM

Bližšie informácie budú priebežne zverejnené na našej web stránke, v novinách Kežmarok a Kežmarskej televízii.
Kontakt :
052 – 452 3023,
0907 882 249 ,
skola@zuscigera.sk

Vek pri prijatí žiaka
– Hudobný odbor , Literárno – dramatický odbor 6 rokov,
– Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby od 10 rokov
– Výtvarný a tanečný odbor k 1.1.2021 musí mať 5 rokov !

Bez názvu – 2