Currently Browsing: Aktuality-uvod

ŠKOLNÉ A POPLATKY NA ZUŠ A. CÍGERA

VZN č.5/2022 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov – v prípravnej...

ŠKOLNÉ A POPLATKY NA ZUŠ ANTONA CÍGERA

VZN č.6/2017 Čl. 3 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov – v prípravnej...

ZUŠ Antona Cígera vyhlasuje ONLINE SÚŤAŽ pre žiakov školy

ZUŠ Antona Cígera vyhlasuje ONLINE SÚŤAŽ pre žiakov školy: Nakresli, zatancuj, zahraj, zaspievaj, zarecituj a ukáž svoj talent. „všetko to čo sa udialo počas dištančného vzdelávania“   Hotové práce nám posielajte v podobe videí, nahrávok, foto na mail svojho učiteľa, alebo na mail školy :...