12. ročník Mladý violončelista Slovenska

12. ročník Mladý violončelista Slovenska

Súťaž je určená žiakom ZUŠ na Slovensku. Súťaží sa v šiestich kategóriách, podľa ročníkov a stupňov ZUŠ a v komornej hre.

Štatút, prihláška, súťažný poriadok