Dávid Grinvaldský Odd. strunových nástrojov – gitara, husle

David_Ondy250

Pochádza z hudobníckej rodiny, vďaka čomu bol vedený od detstva. Zaujíma sa o akustickú hudbu. Po ukončení Konzervatória v Košiciach v odbore -hra na husliach bol prijatý na / pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu v hre na gitaru. Na ZUŠ A. Cígera pôsobí od roku 2019, kde vyučujem hru na husliach a gitare.