Ivana Abtová

avatar1mensie1

odd. klávesových nástrojov – klavír, Hudobná dielňa

Ivana Abtová, učiteľka hry na klavíri a predmetu Hudobná dielňa
V ZUŠ A.Cígera začala pôsobiť ako učiteľka hry na klavíri v septembri 1991 po absolvovaní štúdia na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr. Judity Debreovej. Cenné rady pani profesorky, týkajúce sa pedagogiky, ale aj tie ľudské, sa stali pevným základom jej praxe.