Ľubomír Chládek

lubomir_Chladek250

odd.strunových nástrojov – gitara
Absolvent Štátneho Konzervatória v Košiciach – hudobný odbor, predmet: hra na pozaune, hra na gitare.