Mgr. Jana Tomalová, DiS. art.

Jana_Tomalova250

Je absolventkou Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku, v roku 2016 sa do milovaných hudobných tried pod Tatrami vrátila ako pedagogička. Hru na priečnej flaute študovala na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Mgr. Marty Braunsteinerovej, vyššie odborné vzdelanie získala v roku 2015. V Kežmarku vyučuje hru na priečnej flaute, v rámci dychového oddelenia spolupracuje na modernom štýle výuky, podľa ktorého mladí hudobníci nezačínajú štúdium priečnej flauty na zobcovej flaute. Naopak, cieľom je, aby žiaci od nástupu na umeleckú školu naberali techniku hry na priečnej flaute. A ak do nástroja ešte nestihli „dorásť“, radi im požičiame detské priečne flauty či zahnutú kovovú hlavicu, ktorá nástroj „skráti“ oproti jej pôvodnej dĺžke. Jana Tomalová sa so svojimi žiakmi zúčastňuje master classes – majstrovských kurzov poprednými flautistami . Kežmarská flautová malotriedka už mala zastúpenie na kurzoch s pedagógmi z konzervatórií z Košíc, Topoľčian, Bratislavy, z Akadémie umení v Banskej Bystrici, ale aj s domácim skladateľom,klaviristom a v neposlednom rade flautistom Petrom Duchnickým. Venuje sa komornej hre a ľudovej hudbe (zobcová flauta, píšťalky), rada si vypočuje hudbu baroka a neofolklorizmu.