Mgr. Zuzana Madejová

Zuzana_madejova250

odd. klávesových nástrojov/ – klavír

Je absolventkou Konzervatória Košice v odbore hra na klavír a absolventkou vysokoškolských štúdií na Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. V ZUŠ A. Cígera pôsobí ako pedagóg hry na klavír a vyučuje hudobnú náuku.
Ako sama tvrdí: „Som vďačná, že láska k hudbe sa stala mojim poslaním, prácou, splneným snom pracovať s deťmi a pomáhať im spoznávať krásy, ktoré hudba ponúka.“