Mgr. Patrícia Demeterová DiS. art.

Patrícia Demeterová_vacsie250.

Študovala na Štátnom Konzervatóriu v Košiciach hudobno-dramatické umenie, ktoré ukončila absolutóriom, následne pokračovala v magisterskom štúdiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde ukončila odbor – masmediálna komunikácia so zameraním na žurnalistiku, rádio a televíziu. Je víťazkou niekoľkých celoslovenských súťaží v prednese poézie a prózy, taktiež sa
zúčastnila divadelných workshopov a podujatí organizovaných na Slovensku
a v Českej republike. Mediálnu prax nadobudla prácou v slovenských
regionálnych televíziách a počas pôsobenia v Českej televízii. Momentálne je
okrem pedagogickej činnosti redaktorkou Kežmarskej televízie. Na ZUŠ A.
Cígera pôsobí od roku 2019 kde vyučuje literárno-dramatický odbor a audiovizuálny – multimediálny odbor.