Dočasná úprava vyučovania podľa covid automatu od 29.11.2021 – 7.1.2022

Dočasná úprava vyučovania podľa covid automatu od 29.11.2021 – 7.1.2022

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú
jazykové školy, ZUŠ a CVČ mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku
v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Prevádzku je možné zabezpečiť
iba dištančnou formou.
Individuálna odborná činnosť je možná iba v CPPPaP a CŠPP.