ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠK. ROK 2023/2024

ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠK. ROK 2023/2024

Elektronickú prihlášku môžu rodičia poslať cez web stránku školy na www.zusantonacigera.sk

Bližšie informácie budú priebežne zverejnené na našej web stránke, v novinách Kežmarok a Kežmarskej televízii.
Kontakt :
052 – 452 3023,
0907 882 249 ,
skola@zuscigera.sk

Vek pri prijatí žiaka
– Hudobný odbor , Literárno – dramatický odbor 6 rokov,
– Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby od 10 rokov
– Výtvarný a tanečný odbor k 1.1.2023 musí mať 5 rokov !

ZÁPIS SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 26 – 27 – 28 JÚNA 2023.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE BUDU PRIDANÉ V DRUHOM POLROKU.